De Hart Soetra, derde voordracht, Amida School Podcast 10, 25 april 2020

Bespreking

Sinds het horen van mijn eerste podcast over de Hart Soetra heeft iemand contact met me opgenomen om me te zeggen dat ze op een gegeven moment in het verleden naar een lezing over de Hart Soetra is gegaan en dat de spreker van mening was dat de basisboodschap van de Hart Soetra was dat er niets echt bestaat. En ze vond het buitengewoon verwarrend de spreker dit te horen zeggen. En toen ze mijn podcast hoorde, zag of hoorde ze dat ik er heel anders over dacht. Dus ik wil dat hier een beetje uitleggen.

De zin waarop de spreker zich baseerde bevond zich aan het begin van de Hart Soetra waar in het oud Japans staat:

 

 Ji shôken go un kai kû

do issai ku yaku

 

Deze passage wordt meestal vertaald als iets dergelijks: ‘Quan Shi Yin ziet dat de 5 skandhas leeg zijn en het lijden te boven gaan’.

Ik wil graag iets aanbieden dat hier wat van afwijkt.

Het lijkt me dat de passage eigenlijk als volgt moet worden geïnterpreteerd: Quan Shi Yin ziet duidelijk de leegte in elk van de 5 skandhas en gaat dus voorbij aan alle verbitterde pijn en lijden.

Dus wat is de leegte die Quan Yin in elk van de 5 skandhas ziet? Welnu, eerst moeten we kort zeggen wat de 5 skandhas zijn en de 5 skandhas - zonder in te gaan op individuele details wat te lang zou duren - zijn het proces, het psychologische proces, het spirituele proces van ons dagelijks leven.

Deze beginnen met rupa, dat is de verschijningen, de dingen die onze aandacht vasthouden, de dingen waar we op reageren. En de andere skandhas, vedana, samjna, enzovoort, zijn de manier waarop - de stadia waarin - we reageren op die ontmoetingen met de wereld. Dus dit is het psychologische proces.

Nu, de leegte, de leegte die Quan Yin ziet in het hart van de skandhas, deze leegte is de essentie van  liefde. Eigenlijk is het de essentie van alle grote deugden. Het is de essentie van vrijgevigheid, het is de essentie van vriendelijkheid, de essentie van mededogen. De essentie van deze dingen is niet zichtbaar, behalve door een of ander concreet proces, of door iets tastbaars, een of andere rupa, of via de skandhas.

De essentie is leegte in deze zin: dat een van de dingen die men moet begrijpen als men deze teksten volgt is dat ku, leegte de hemel is, het is de hemel, het enige waar we het hier over hebben is de hemel. De kern van het proces dat in ieder van ons op een bepaald moment aan de gang is, is een weerspiegeling of een manifestatie van de weg van de hemel. En wat is de weg van de hemel? Liefde, mededogen, vreugde, vriendelijkheid, edelmoedigheid, enzovoort, dit is de hemel.

Dus Quan Yin ziet deze hemelse essentie in de kern van alles wat we doen. Dit is als een goede vriend. Als je vriend bittere pijn lijdt, narigheid heeft, een aantal grote problemen in zijn leven, als je een goede vriend bent zie je de goedheid in het hart van je vriend. Je ziet dat, wat voor rotzooi hij ook hebben meegemaakt, het in principe leeg is van kwaadwillige bedoelingen, omdat je vriend, in zijn hart, goed en waarachtig en zuiver is en zo verder. Als goede vriend zie je dit en zo kun jij een goede vriend zijn voor je vriend. En als je in staat bent om op deze manier een goede vriend te zijn dan ben je Quan Yin.

En dit is de betekenis van deze passage in de soetra, dus dat we allemaal Quan Yin kunnen zijn en dat we deze essentie van liefde kunnen zien in de kern van alles wat er aan de hand is. Ik denk dat dat het is.

Dank je wel.               Namo Amida Bu

Dharmavidya             David

Geplaatst door Ming Ming Wang op 30 september 2020 en vertaald in het Nederlands door Vajrapala

 

Views: 5

Events

ITZI Conference 2019

Subscribe to ITZI Conference Newsletter

* indicates required

Blog Posts

Night Sky

Posted by Tineke Osterloh on November 19, 2020 at 0:20 0 Comments

Gentleness

Posted by Tineke Osterloh on November 17, 2020 at 21:11 0 Comments

© 2020   Created by David Brazier.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service