VERTALING VAN DE TEKST VAN DHARMAVIDYA

Dit is een van de meest voorkomende versies van de Vajrasattva Dharani. Het is de versie die wordt gebruikt in het liederenboek van de Amida school ...

Om Vajrasattva samaya, manu palaya, 
Vajrasattva teno patita, dridho me bhava, 
Suto kayo me bhava, supokayo me bhava, 
Anurakto me bhava; 
Sarva siddhi me prayacha, 
Sarva karma sucha me, 
Tzitam shriyan kuru hum, 
Ha ha ha ha ho, 
Bhagavan sarva Tathagata 
Vajra ma me muntsa, 
Vajra bhava 
Maha samaya sattva 
Ah Hum Phat

Een dharani is een spreuk of aanroeping. Het is een manier om een ​​energie op te roepen, in dit geval de energie van Vajrasattva. De naam Vajrasattva bestaat uit Vajra, wat duidt op kracht, vastberadenheid, standvastigheid of onverwoestbaarheid en Sattva wat geest betekent in de zin van moed. Het impliceert een heroïsch ideaal. Vajrasattva wordt algemeen gezien als de bodhisattva van zuiverheid, degene die alle verleidingen kan weerstaan. Het kan gebruikelijk zijn om Vajrasattva te vieren op de eerste van de maand, of bij elk nieuw begin, als een manier om vastberadenheid op te roepen.

Ik heb nooit gepoogd alle termen in de dharani te vertalen. Verwacht niet dat het een complete compositie is. Het is meer een reeks van aanroepingen en uitroepen die, door aaneenschakeling, een effect veroorzaken.

In de eerste vier regels bidden we Vajrasattva om voor ons te verschijnen, ons kracht te geven, tevreden te zijn met ons en ons te steunen, ons lief te hebben en ons te voeden. In de vijfde en zesde regel vragen we om geestelijke kracht in alle gelegenheden en in alle acties. De zevende en achtste regels zijn een viering van dit alles.

Samaya

Er zijn enkele belangrijke termen, waarvan de eerste samaya is. Een samaya is een band of een belofte, een soort loyaliteitscontract. De samaya van Vajrasattva is dus een verbintenis om een ​​zuiver leven te leiden, puur in lichaam, spraak en geest, maar vooral in geest. Geest is chef. Vajrasattva is een tantrische godheid en de kernbetekenis van tantra is dit, dat het de zuiverheid van geest is die bovenaan staat. Als de geest echt zuiver is, kan de persoon alles doen zonder in haat en grijpen te vervallen. Vajrasattva wordt dus vaak iconografisch weergegeven met een mediterende gemalin in seksuele verbinding. Het bodhisattva-ideaal houdt in dat je bereid bent overal heen te gaan en alles te doet wat nodig is om wezens op hun spirituele pad te helpen. Wat nodig is, hangt af van waar ze naartoe gaan. Er is daarom in principe geen limiet aan de verscheidenheid van dingen die de bodhisattva zou moeten kunnen doen. Men denkt hier bijvoorbeeld aan de verhalen van Naropa en Tilopa.

 

Sarva Siddhi

Een andere belangrijke term is sarva siddhi, wat letterlijk "alle macht" betekent. De pure geest heeft onbeperkte macht. Het effect van zijn acties verspreidde zich zelfs door te wereld tot in de hemel én tot in de hel. We weten nooit hoe ver de effecten van onze acties reiken, maar het is in verhouding tot de mate van zuiverheid van onze geest. De acties die voortvloeien uit een zuivere geest voeden de vlammen van samsara niet en zijn dus onbelemmerd licht. In een meer alledaagse zin spreekt men van siddhi als spirituele kracht, het vermogen om gedachten te lezen en wonderbaarlijke dingen te doen, maar dit is een nogal grof begrip. De persoon met pure geest leest "gedachten" zonder een bepaalde techniek of intentie in de eenvoudige betekenis dat hij, zonder sterke persoonlijke hunkering, openstaat voor wat er om hem heen gebeurt op een sympathieke manier en gemakkelijk resoneert met de vibraties die anderen beroeren.

Vajra

De term vajra heeft een drievoudige betekenis. Ten eerste betekent het bliksemschicht, het symbool van goddelijke kracht. Zeus en Odin zijn beide bliksemgoden. Ten tweede, vajra betekent scepter. De scepter is het symbool van koninklijke macht. De koning of koningin draagt ​​een scepter. De monarch vertegenwoordigde eenheid. Ten derde is een vajra diamant. Diamant is de hardste natuurlijke substantie en vertegenwoordigt dus uithoudingsvermogen en geduld. De diamant is ook een prachtig juweel met vele facetten. Het licht komt dus uit vele richtingen en heeft nog meer uitstraling. In elk facet kan men het universum weerspiegeld zien, elke keer op een unieke manier.

Deelnemen aan Vajra Kracht

De algemene betekenis van de laatste vijf regels van de dharani is dat al de Tathagatha Bhagavats, oftewel de Boeddha's, deze vajra-aard eindeloos hebben en worden en dat, door de identificatie veroorzaakt door de dharani, de beoefenaar ook in deze, zich ontvouwende kracht, deelt.

De Vajrasattva-beoefening is dus een vorm van aanroeping van andere krachten, zodanig dat men zich ermee laat verzadigen, erdoorheen wordt opgenomen en erin meegaat. Het is ook een impliciete erkenning van onze bombu-natuur, omdat deze praktijk eindeloos moet worden vernieuwd. We beginnen steeds opnieuw. In dat moment van beginnersgeest, ontvangen we in onze onschuld de  genade van dit heilige wezen, net als een onschuldig kind. Voor een ogenblik nemen we deel aan de enorme spirituele kracht van de Tathagatha. Dan gaan we verder met ons leven. Na de extase, de was. Toch is het moment van verbinding niet verloren of zinloos. Als een stuk stof dat herhaaldelijk in een vat is gedompeld, wordt men geleidelijk getransformeerd door een kracht die het verstand te boven gaat.

Views: 195

Replies to This Discussion

 Dank je wel  Lut, voor het vertalen!

Namo Amida Bu


Désirée Verstraete said:

 Dank je wel  Lut, voor het vertalen!

RSS

Events

ITZI Conference 2019

Subscribe to ITZI Conference Newsletter

* indicates required

Blog Posts

Transmutation

Posted by Dayamay Dunsby on November 29, 2020 at 11:30 0 Comments

It struck me, while watching the steam rise off my pan of hot water earlier, that the universe, in physical terms, behaves in the same way today as it did 4 billion years ago. Before life even existed in any conscious form. When the earth was busy shaping itself from its own internal pressures. Spewing out toxins and branding itself with molten rock. Change comes from within, and is nurtured from external sources...  

Early this morning I picked up a…

Continue

Perspective

Posted by Tineke Osterloh on November 26, 2020 at 20:30 0 Comments

© 2020   Created by David Brazier.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service