Karma (Transcriptie) ~ Amida School Podcast 85: 22 september 2020

Karma. Mensen stellen soms de vraag: "Wat is Karma?" Karma is het vervolgdrama van consequenties. In de oosterse filosofieën wordt algemeen aangenomen dat er gevolgen zijn, zelfs gevolgen die niet, zogezegd, wetenschappelijk lijken te zijn.

Deze vraag werd mij ooit gesteld toen ik op een radioprogramma in Canada was. De interviewer vroeg me het volgende: " Kan je karma uitleggen?", en ik vertelde een verhaal over toen ik indertijd op een grote bijeenkomst was geweest, een grote menigte mensen verzamelde zich om naar de Dalai Lama te luisteren; en de Dalai Lama werd precies dezelfde vraag gesteld. "Alstublieft, meester, kunt u ons vertellen wat karma is?" en de Dalai Lama had schertsend gezegd: "Ooh! Veel te moeilijk! Een veel te moeilijke vraag!" Iedereen had gelachen! Dus, ik vertelde dit verhaal en zei: "Nou, als de Dalai Lama het niet kan uitleggen, is het misschien te moeilijk voor mij om het uit te leggen." En op dat moment, in de studio, zat ik op een kleine stoel, en de stoel stortte in en ik viel op de vloer, en ik stond op, en ik had de tegenwoordigheid van geest om te zeggen: "Daar ben je, dat is karma! Je maakt een grapje ten koste van de Dalai Lama en je stoel stort in. Wat moet ik nog meer zeggen? Nou, natuurlijk, dit zorgde natuurlijk voor enige vrolijkheid.

Maar ernstiger: De Boeddha was een hervormer van het idee van karma. Veel mensen geloofden en geloven nog steeds dat de betekenis van karma is dat de positie waarin je in dit leven geboren bent het resultaat is van je daden in het verleden en dat je deze daarom nooit dient te veranderen; dat dit je lot is, je lotsbestemming, je zit vast in deze positie in de sociale structuur vanwege je daden in vorige levens. Dit is de basis van het kastensysteem in India, en in veel landen zijn er zulke kasten- of klassensystemen geweest. Er is een klassensysteem in Groot-Brittannië, en er was een feodaal systeem, dat in feite kasten had, in Japan ten tijde van Honen en de geboorte van het Zuiverlandboeddhisme in Japan.

Maar de Boeddha zei "Nee! De betekenis van karma heeft niet te maken met je geboortestatus en hoe dat je lot bepaalt. De betekenis van karma is dat een persoon beoordeeld moet worden op zijn daden. Het maakt niet uit of de persoon een hoge of een lage status heeft. Als hij goede dingen doen: zijn er goede resultaten. Als hij slechte dingen doen: zijn er slechte resultaten."

Dus, de Boeddha's interpretatie van karma was bevrijdend. Het betekende dat veel dingen het resultaat zijn van wat je doet in dit leven. Ongeacht in welke positie je geboren bent, je kunt iets doen met het leven dat je hebt. De eerste stap is dat je het lot dat je hebt moet accepteren, maar dan, als je het hebt geaccepteerd, doe je er alles mee wat je kunt. Dit zijn de middelen die je hebt, waarmee je een goed en geestelijk leven kunt leiden. Dit was dus een uitdaging van het oude idee.

De Boeddha introduceerde in de karma-theorie het belang van de intentie. Waar het om gaat is dat er een goede intentie achter de actie zit. Dat de dingen zijn zoals ze zijn voor een lange tijd, betekent niet dat ze dat zullen blijven. Ze veranderen allemaal. Vergankelijkheid is onvermijdelijk, maar de manier waarop ze veranderen zal afhangen van de intentie van degenen die handelen. Of het nu gaat om jonge mensen, oude mensen, mensen met een hoge status, mensen met een lage status - waar het om gaat is de intentie, de intentie waarmee ze handelen. Handelen ze met een goede intentie dan zullen er goede dingen gebeuren, en de toekomst zal worden gebaseerd op het verleden, maar desondanks zal hij volledig nieuw zijn, en zal hij afhankelijk zijn van hun intenties.

Namo Amida Bu

Dank u wel.

Dharmavidya

David

Geplaatst door Tineke Osterloh op 23 september 2020 en vertaald in het Nederlands door Vajrapala

Views: 7

Events

ITZI Conference 2019

Subscribe to ITZI Conference Newsletter

* indicates required

Blog Posts

Night Sky

Posted by Tineke Osterloh on November 19, 2020 at 0:20 0 Comments

Gentleness

Posted by Tineke Osterloh on November 17, 2020 at 21:11 0 Comments

© 2020   Created by David Brazier.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service