Kyo Ni Lama (Transcriptie) : Amida School Podcast 79: 10 september 2020

Hier is de podcast van vandaag.  Het gaat over een deel van het Guru Lama Prayer dat te vinden is in het Amida Shu Nien Fo Boek, dat het boek van gezangen, hymnen en diensten is. Een exemplaar van het Nien Fo Book is te vinden op :

 http://www.amidashu.org/wp-content/uploads/2018/10/NienFoBook-2018.pdf.

Het boeddhisme is een overdracht doorheen de generaties van de Dharma. Het is meer gegrepen dan onderwezen; en dus hebben we allemaal mentoren, voorbeelden, gidsen, leraren; en de relatie van mentor tot mentoree, leraar tot discipel enzovoort is erg belangrijk in de boeddhistische traditie.

Er zijn veel geschriften en gebeden en gezangen rond deze realiteit van het boeddhistische leven. Enkele van de mooiste gebeden zijn in het Tibetaans, en een die ik gebruik als onderdeel van mijn dagelijkse praktijk gaat als volgt:

Kyo-ni lama, kyo-ni yidam,

kyo-ni kadro cho-kyong-te

Deng-nae zung-te jang-chob bardu,

kyo-min kyap zhaen mi-tsol wae

Di-dang bardo, chi-mae tar-yang,

tu-je cha-kyu zung-zo-la

Si-zhi ji-drol!

Go-dup kuen-tsol!

Taen-gyi dok-zo,

Bar cho sung

 

Dat wordt als volgt in het Engels :

You the yidam, you dakini

You protector of the way

On the path of Dharma-faring

You will be my refuge true

With your hook like kindness hold me

Through all bardos, through all lives

From fear save me!

With power fill me!

Be by my side,

Keep me true.

 

Noot van de vertaler : in het Nederlands zouden we dit als volgt kunnen vertalen:

Jij de yidam, jij dakini

Jij beschermer van de weg

Op het pad van het Dharma-varen

Zal jij mijn ware toevlucht zijn

Met je haak-vormige vriendelijkheid hou je me vast

Doorheen alle bardos, door alle levens heen

Red me van angst !

Vul me met  kracht !

Wees aan mijn zijde,

Hou me waarachtig.

 

Dit gebed, waar ik erg veel van hou, zegt nogal wat over de rol en de aard van de leraar en ook over de leerling, discipel, leerling, volgeling van het pad.

De twee Sanskriet woorden hier, yidam en dakini, zijn de respectievelijk mannelijke en vrouwelijke aspecten van de geest van, in dit geval, de leraar, die de beschermer van de weg is.

Zo is de rol van een leraar in het boeddhisme, hij is een inspirerende geest en een beschermer van de weg, niet echt een leraar zoals een leraar die in een klaslokaal een les geeft, hoewel leraren ook in het Boeddhhisme natuurlijk wel af en toe een les geven.

 

Op het pad van het Dharma-varen

Zal jij mijn ware toevlucht zijn

Met je haak-vormige vriendelijkheid hou je me vast

Door alle bardos, door alle levens heen

 

Dat is een zeer krachtige passage en de passage "met je haak-vormige vriendelijkheid hou je me vast" komt voor in de wijdingsceremonie wanneer mensen zich bij de orde aansluiten en tot boeddhistische priester worden gewijd.

 

Red me van angst !

Vul me met kracht !

Wees aan mijn zijde,

Hou me waarachtig.

 

Je kunt hier zien dat de rol voor een groot deel bestaat uit het geven van moed. Op het Dharma pad hebben we moed nodig. We moeten de moeilijkheden onder ogen zien. We moeten de obstakels in onszelf onder ogen zien en veel dingen overwinnen. Ieder van ons, ikzelf net zo goed als ieder ander, worstelt met onze eigen koans, onze eigen bombu-natuur, onze eigen waanideeën, onze eigen hindernissen.

De rol van de leraar is niet om dit van ons af te nemen, niet om het voor mij op te lossen. Maar de spirit van mijn leraren geeft me de kracht om hier doorheen te werken, om de confrontatie aan te gaan, om deze moeilijkheden te overwinnen.

Dus, ik hou van dit gebed en ik beveel het u aan.

 

Kyo-ni lama

Namo Amida Bu                 Dank u wel.

 

Dharmavidya                      David

Geplaatst door Tineke Osterloh op 10 september 2020 en in het Nederlands vertaald door Vajrapala

 

Views: 3

Events

ITZI Conference 2019

Subscribe to ITZI Conference Newsletter

* indicates required

Blog Posts

Night Sky

Posted by Tineke Osterloh on November 19, 2020 at 0:20 0 Comments

Gentleness

Posted by Tineke Osterloh on November 17, 2020 at 21:11 0 Comments

© 2020   Created by David Brazier.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service