Samenvatting van Geloof en Praktijk (Transcriptie) ~ Amida School Podcast 23: 21 mei 2020

Hier is de podcast van vandaag. Het gaat over de "Samenvatting van Geloof en Praktijk", die gebaseerd is op Honen Shonin's "Ichimai Kishomon".  De tekst bevat een verwijzing naar een aantal centrale leerstellingen van het Amidisme, waarvan ik er een aantal zal noemen in andere podcasts en een aantal die we kunnen bespreken in de on-line groepen die zich onlangs hebben gevormd. Als u geen lid bent geworden van een van deze groepen, maar wel in een toekomstige groep wilt worden opgenomen, laat me dat dan weten.

U kunt de tekst vinden op

https://eleusis.ning.com/group/buddhism/page/summary

en de Ichimai Kishomon op

http://www.jsri.jp/English/Honen/WRITINGS/ichimai.html

Er is ook een mooi kort muzikaal en visueel eerbetoon op

https://www.youtube.com/watch?v=Wfi-9R0ZQ_k

Podcast

Allereerst een dikke proficiat aan een lid van onze Sangha, die nu DOCTOR Richard Olier wordt en de positieve evaluatie van zijn doctoraalscriptie heeft gehaald "Zuiverland Boeddhisme en het Post-Seculiere : Een studie van Dharmavidya's Samenvatting van Geloof en Praktijk in relatie tot Honen Shonen's finale werk de Ichimai-kishōmon".

Nou, ik voel me diep vereerd dat iemand een proefschrift heeft geschreven over een stuk van mijn werk in relatie tot de traditie. Ik dacht dat dit alleen gebeurt met mensen die al een jaar of honderd dood zijn. Hoe dan ook, gefeliciteerd Richard!

Misschien is de beste manier om dit te vieren wel dat ik je de Samenvatting van het Geloof en de Praktijk voorlees:

“Voor zij die een karmische affiniteit met Amitabha Boeddha hebben, die een religieus leven willen leiden in een oprecht en eenvoudig geloof en die zich wensen te bevrijden van gesofisticeerdheid en gehechtheid aan alle vormen van spitsvondigheid, is de methode om zich open te stellen voor Amitabha’s genade, de praktijk van Nien Fo, met lichaam, spraak en geest, inzonderheid door het uitspreken van “Namo Amida Bu”. Dit wordt niet als een vorm van meditatie gedaan, noch is het gebaseerd op studie, begrip of wijsheid, of als een openbaring van diepe betekenis. Er is inderdaad een diepe betekenis, want de nembutsu is een venster waardoor het hele universum van Boeddha’s leer, in al zijn diepte, kan worden waargenomen, maar niets daarvan is noodzakelijk noch nuttig om in de beoefening te slagen. Dergelijke studie levert eerder bijkomstige vaardigheden op, die moeten worden onderscheiden van de eigenlijke geest van de beoefening.

De voornaamste beoefening vereist slechts één essentie: besef dat je een volledig dwaas wezen bent, dat niets begrijpt, maar dat met volledig vertrouwen “Namo Amida Bu” kan reciteren; weet dat dit de geboorte in het Zuiverland kan teweegbrengen, zonder zelfs maar goed te weten wat een geboorte in het Zuiverland juist betekent. Dit is de praktijk voor onwetende wezens en onwetendheid is essentieel voor de volbrenging ervan. Deze praktijk omvat automatisch de drie geestesgesteldheden en de geest van berouw als vierde. (Noot: 1. De oprechte Geestesgesteldheid, 2. De diepe Geestesgesteldheid 3. De Toegewijde Geestesgesteldheid). Iets diepgaander of verfijnder nastreven, of een theorie hebben, of denken dat begrijpen grotere verlichting zal teweegbrengen dan dit, is misleid zijn en terugvallen op zelfkracht, waardoor de hele beoefening verknoeit is. Hoe wijs, geleerd of bekwaam je ook bent, zet dit opzij en wees helemaal het dwaze wezen in het beoefenen van de praktijk. Niets anders is vereist en al het andere is teveel. Geloof en praktijk zijn niet van elkaar te onderscheiden.

Het Boeddha-lichaam is afgelijnd door de voorschriften. Wat zijn wij in vergelijking daarmee toch ontoereikend! Door onze dagelijkse moeilijkheden in het toepassen van de voorschriften, worden wij bewust van de aanwezigheid van onze talloze karmische hindernissen, zonder dewelke wij het land van liefde en gelukzaligheid reeds zouden ervaren en wij reeds als het gelofte-lichaam van Boeddha zouden zijn. Zo weten we uit ervaring dat we dwaze wezens met onberekenbare passies zijn. Het besef van onze toestand maakt deel uit van de essentiële basis wanneer het aanleiding geeft tot berouw. Zo worden alle obstakels belemmeringen voor het geloof, tenzij we berouw hebben en loslaten. Reddende genade, zoals duidelijk werd gemaakt in Shan Tao's droom en advies aan Tao Cho, komt alleen door de sange-mon (poort van berouw).

Als je de praktijk op deze eenvoudige manier kunt toepassen, zal Amida je ontvangen en hoef je voor niets te vrezen, omdat alles volledig verzekerd is. Als je in dit gevestigde geloof verblijft, kun je je secundaire vermogens, je kennis en vaardigheden en je opgebouwde ervaring gebruiken als instrumenten om alle levende wezens te helpen. Maar begin dan niet te denken dat daarmee iets van belang voor je eigen verlossing bereikt is, noch dat je iets van jezelf hebt gemaakt. Welke verdiensten er ook mogen zijn in je acties van dit soort, wijdt ze onmiddellijk en volledig aan het heil van anderen, zodat zij het Zuiverland mogen binnengaan en dat jijzelf niet gehinderd mag worden door bewustzijn van je eigen deugdelijkheid, wat alleen maar de beoefening zou bezoedelen. Zoals Honen zegt "Zonder betweterige uitstraling, reciteer vurig de Naam".

 

Namo Amida Bu               Dank u wel.

 

Dharmavidya                    David

Geplaatst door Tineke Osterloh en vertaald in het Nederlands door Vajrapala

 

Views: 7

Events

ITZI Conference 2019

Subscribe to ITZI Conference Newsletter

* indicates required

Blog Posts

Transmutation

Posted by Dayamay Dunsby on November 29, 2020 at 11:30 0 Comments

It struck me, while watching the steam rise off my pan of hot water earlier, that the universe, in physical terms, behaves in the same way today as it did 4 billion years ago. Before life even existed in any conscious form. When the earth was busy shaping itself from its own internal pressures. Spewing out toxins and branding itself with molten rock. Change comes from within, and is nurtured from external sources...  

Early this morning I picked up a…

Continue

Perspective

Posted by Tineke Osterloh on November 26, 2020 at 20:30 0 Comments

© 2020   Created by David Brazier.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service