In onze zoomvergadering van gisteren gaf Iris ons een lezing over het werk van Ahangamage Tudor. Aryaratne die ik beschouw als een soort bodhisattva.  Meer informatie over de Sarvodaya-beweging: www.sarvodaya.org

Onlangs hadden we een gesprek van Yaya de Andrade die ook veel bodhisattva werk heeft gedaan in verschillende delen van de wereld.

De video van Yaya de Andrade is nu te bekijken via mijn website https://eleusis.ning.com/video

De Sarvodaya Shramedana Beweging in Sri Lanka werd opgericht door Aryaratne (b.1931).

Het basisprincipe was, in navolging van de boeddhistische visie op karma, dat men de resultaten van zijn daden moet oogsten, en niet gevangen moet blijven zitten in zijn geboortepositie.  De hele beweging ging dus over positief en constructief handelen, vooral met het oog op de emancipatie van de uitgestotenen en de lage kaste en de bevordering van de interreligieuze harmonie in de gemeenschappen.

Dit heeft geleid tot vele initiatieven:

Vredesopbouw - als een bottom up proces dat een constante inspanning vergt

Niet-scheiding - projecten om mensen elkaars taal te laten leren

Microfinanciering - ontwikkeling van kleinschalig ambachtelijk werk

Onderwijs - om een gevoel van wederzijds respect en geweldloosheid op te bouwen

Werkprojecten - om in de basisbehoeften te voorzien - onderwijs, voeding, huisvesting

Er is hier de overtuiging dat het vervullen van de basisbehoeften een einde zal maken aan conflicten.

De theorie van de bottom-up vredestichting berust op het idee van drie "cirkels".

- 1e Cirkel:  Transformatie van het individu.  Nadruk op de boeddhistische ethiek.  Juiste spraak. Geen geweld. Onthouding van bedwelmende middelen. etc.  Het belangrijkste principe hier is onthouding.

- 2e Cirkel: Transformatie van de familie. Empowerment van vrouwen.  Vermijden van alcohol.  Beëindiging van huiselijk geweld.  Hoofdprincipe: onbaatzuchtigheid.

- 3de cirkel: Transformatie van de gemeenschap.  Werken in de dorpen, eerst om te leven met en te leren van de lokale bevolking en dan om geleidelijk aan kleine verbeteringsprogramma's in te voeren die zich kunnen verspreiden. Ook om interreligieuze diensten en intergemeentelijke activiteiten en samenwerking te stimuleren. Het bereiken van een collectieve inzet voor de praktische ontwikkeling van de gemeenschap.

Twee voorbeelden:

- Het ontwikkelen van thuistuinbouw voor voedselproductie met een surplus dat naar de markt kan worden gebracht.  Dit helpt ook om vrouwen te versterken omdat zij het voortouw nemen in de lokale tuinbouw.

- "Generatie tot generatie project": uitwisseling van vaardigheden tussen grootouders en jongeren.  De oudsten geven hun ambachtelijke vaardigheden door en de jongeren leren computervaardigheden.

Aryaratne's neemt de Brahma Viharas aan :

Metta      Vriendelijk & respectvol denken            Dana

Karuna     Constructieve actie                   Juiste spraak/actie

Mudita      Goede resultaten               Juiste levensonderhoud

Upeksha   Geen behoeftigheid naar de resultaten   Iedereen honoreren    

Geplaatst door Tineke Osterloh op 15 september 2020 en vertaald in het Nederlands door Vajrapala

You need to be a member of David Brazier at La Ville au Roi (Eleusis) to add comments!

Join David Brazier at La Ville au Roi (Eleusis)

Email me when people reply –