Shariputra zei: " Een monnik die hier leeft, verspreidt gedachten van goede wil in alle richtingen. Hij leeft, ze overal verspreidend, in alle mogelijk opzichten, over de gehele wereld, overvloedig, grenzeloos, onbeperkt, ongebreideld, vreedzaam, welwillend. Hij leeft terwijl hij tevens gedachten van mededogen, sympathieke vreugde en gelijkmoedigheid verspreidt. Dit wordt grenzeloze geestelijke vrijheid genoemd. Zo overstijgt een monnik het rijk van het oneindige bewustzijn en bereikt en ervaart hij het rijk van het niet-zijn. Dit wordt mentale vrijheid genoemd, die het niet-zijn is....... Dit is leegte van het zelf of van alles wat van de aard van het zelf is. Dit wordt mentale vrijheid genoemd, die leeg is".

Deze passage helpt ons te begrijpen:

de aard van schijnbaar obscure termen als 'rijk van oneindig bewustzijn' en 'rijk van het niets'.

de aard van de bevrijding of geestelijke vrijheid

de relatie tussen de Brahma Viharas en de hogere dhyana's.

Leegte of nietsheid - shunyata - is in boeddhistische zin, duidelijk geen soort passieve leegte van de geest, maar eerder het functioneren van volledig altruïsme, dat optreedt wanneer er niets van zelf functioneert. Dit is objectiviteit, onvervormd door hebzucht, haat en waanideeën. Shariputra gaat verder, zeggend dat het hebzucht, haat en waanideeën zijn, die beperkingen op de vrijheid van geest zijn. In het boeddhisme zijn hebzucht, haat en waanideeën de componenten van het zelf. Wanneer het zelf afwezig is, straalt de geest op natuurlijke wijze goodwill in alle richtingen uit.

We kunnen hieruit afleiden dat de hogere dhyana's zich niet beperken tot wat er gebeurt als men met gekruiste benen op de grond zit. Het verspreiden van goodwill in alle richtingen is een recept voor een geëngageerd leven, net zo goed als voor een contemplatief leven en beiden hebben hun plaats.

We kunnen ook zien dat de leer over de vier Brahma Vihara's - liefde, mededogen, vreugde en gelijkmoedigheid - niet los staat van de cultivatie van de dhyana's. Het is niet zo dat dit twee afzonderlijke meditaties zijn met verschillende methoden en doelen. De hogere dhyana's zijn de Brahma Viharas en vice versa.

Bewustzijn wordt oneindig als er goede wil is voor iedereen. Dit is onvoorwaardelijk positief respect. Het rijk van het niet-zijn is de voorwaarde om vrij van ego te zijn. Dit is congruente empathie. We kunnen gemakkelijk zien hoe deze leer de idealen van de arahant (vrij van ego) en bodhisattva (vol van altruïsme) verenigt, waardoor ze twee kanten van dezelfde medaille vormen. Een arahant zijn en een bodhisattva zijn, zijn als voetstappen bij het lopen. De een volgt de ander eindeloos.

Het is goed om deze hoge idealen te overdenken, ook al kan men toegeven dat men ze in werkelijkheid niet realiseert. Toch openen ze voor ons de natuur van Boeddha, de natuur van Dharma en de natuur van de ware Sangha en dit zijn goede dingen om in ons hart te dragen.

David Brazier op 4 juli 2019...., vertaald door Vajrapala

Views: 18

Events

ITZI Conference 2019

Subscribe to ITZI Conference Newsletter

* indicates required

Blog Posts

Transmutation

Posted by Dayamay Dunsby on November 29, 2020 at 11:30 0 Comments

It struck me, while watching the steam rise off my pan of hot water earlier, that the universe, in physical terms, behaves in the same way today as it did 4 billion years ago. Before life even existed in any conscious form. When the earth was busy shaping itself from its own internal pressures. Spewing out toxins and branding itself with molten rock. Change comes from within, and is nurtured from external sources...  

Early this morning I picked up a…

Continue

Perspective

Posted by Tineke Osterloh on November 26, 2020 at 20:30 0 Comments

© 2020   Created by David Brazier.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service