Vriendschap ~ Amida School Podcast 96: 14 oktober 2020 (Transcriptie)

Ware vriendschap is een cruciaal element in het spirituele leven. Spirituele beoefening is niet iets dat in wezen eenzaam is. Het gaat erom hoe we ons verhouden tot anderen in het algemeen, maar ook hoe we ons op een intense en liefdevolle manier verhouden tot een zeer klein aantal mensen in het bijzonder.

Een vriend is iemand die bezorgd is om het welzijn van de ander in een wederzijdse relatie die echte gedeelde actie en ervaring inhoudt. Met andere woorden: vrienden maken samen dingen mee. Ze maken zich op een liefdevolle manier zorgen om elkaar. Het is meer dan het hebben van een paar gemeenschappelijke interesses zoals je zou kunnen hebben door het hebben van een zogenaamde "vriend" op de sociale media.

Het gaat niet alleen om plezier, en ook niet in de eerste plaats om zaken als sociale status of persoonlijk gewin. Het is werkelijk een bekommernis om wat echt goed is. Een vriendin verheugt zich oprecht als haar vriendin geniet van een succes of een plezier of een aanwinst of iets dergelijks en dat doet ze ook als er geen voordeel voor zichzelf is, maar dit is een gevolg van de vriendschap, in de plaats van de basis ervan.

Vriendschap is dus anders dan dat je je zorgen maakt over een ander omwille van een of andere bijzaak, zoals dat deze persoon je kan helpen om verder te komen in het leven. Dus, als ik me zorgen maak over de andere persoon in de hoop dat ik een of ander voordeel kan krijgen, zoals promotie, voorkeur of het behouden van zijn/haar gewoonte als ik iets verkoop, of het krijgen van politieke steun, of dat soort dingen - dat is niet echt vriendschap. Dit is sociaal netwerken, public relations. Het is allemaal goed en wel, maar het is niet wat de Grieken philia noemden.

Zulke schijnbare vriendschappen, tja, die zullen verdwijnen als men niet krijgt wat men echt wil. Het hebben van goede relaties met je klanten, medewerkers, bondgenoten, sociale oversten en ondergeschikten en zo verder, nou ja, dat is verstandig en prettig, maar het is niet echt vriendschap. Dit soort "vriendschappen" berusten op een wereldse conditionaliteit. Ze zijn berekenend, ze zijn geïnteresseerd in zichzelf.

Ware vriendschap overstijgt dit. Het is geen kwestie van werelds gewin, maar van het ondersteunen van elkaars goede trouw en karakter door dik en dun. Het is de moeite waard om je af te vragen, of je zulke vrienden hebt en wie ze zijn, en ook, of je zo'n vriend bent voor iemand anders.

Men is bezorgd om het geestelijk welzijn van een vriend. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat je, om vrienden te zijn, buitengewoon deugdzaam moet zijn - we zijn allemaal onvolmaakte wezens - maar de zorg voor het geestelijk welzijn van de ander is iets belangrijks en het houdt stand, ondanks zijn of haar dwaasheden en gebreken. Tegelijkertijd brengt vriendschap ook wederzijdse waardering met zich mee. Er zijn inherente kwaliteiten in de ander die je waardeert en waar je van geniet.

Ook hier is vriendschap meer dan goede wil. Je kunt goede wil hebben ten opzichte van vreemden, zoals op de sociale media. Vrienden doen dingen samen. Een vriend is iemand waar je op kunt vertrouwen, die weet dat hij ook op jou kan vertrouwen.

Soms weten we niet wie onze echte vrienden zijn, totdat de relatie onder een soort spanning komt te staan of op de proef wordt gesteld.

Dus, vrienden doen dingen samen of op een aanvullende manier en het delen van die ervaringen cementeert de liefde tussen hen, waardoor ze een zekere mate van gedeelde ervaringswereld hebben en op die manier leren vrienden elkaar kennen, wat meer is dan alleen maar goed te denken over elkaar. In deze covid tijd kan dit betekenen dat we soortgelijke dingen doen en dan notities vergelijken. Misschien heb je afgesproken om allebei iets te doen of te proberen en dan praat je er achteraf over.

In ware spirituele vriendschap lopen we samen op het pad, leren we elkaar diep kennen, ervaren we de liefde en bereiken we samen het Zuiverland.

 

Namo Amida Bu               Dank u wel.

Dharmavidya                    David

Geplaatst door Tineke Osterloh op 15 oktober 2020 en vertaald in het Nederlands door Vajrapala

 

Views: 8

Events

ITZI Conference 2019

Subscribe to ITZI Conference Newsletter

* indicates required

Blog Posts

Transmutation

Posted by Dayamay Dunsby on November 29, 2020 at 11:30 0 Comments

It struck me, while watching the steam rise off my pan of hot water earlier, that the universe, in physical terms, behaves in the same way today as it did 4 billion years ago. Before life even existed in any conscious form. When the earth was busy shaping itself from its own internal pressures. Spewing out toxins and branding itself with molten rock. Change comes from within, and is nurtured from external sources...  

Early this morning I picked up a…

Continue

Perspective

Posted by Tineke Osterloh on November 26, 2020 at 20:30 0 Comments

© 2020   Created by David Brazier.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service