Zen Centrum Den Bosch is het 'huis' van de Metta Sangha. De Metta Sangha heeft een zendo in het centrum van Den Bosch. De sanghaleden kunnen elkaar op verschillende momenten in de week ontmoeten en er worden diverse cursussen en sesshins georganiseerd. De Metta Sangha is mijn thuis sangha in Nederland. Zen centrum Den Bosch is opgericht en wordt geleid door Henk Goossens en Anja Fonck.

Henk Goossens is zenleraar. Vanaf 1976 praktiseert hij de beoefening van zen en de toepassing daarvan in zijn werk en het dagelijks leven.

Zen Centrum Den Bosch is the home of the Metta Sangha. The Metta Sangha has a zendo in the city centre where there are meetings several times per week and longer courses. They also organise serveral sesshins each year.The Metta Sangha is my home sangha in Holland. Henk Goossens and Anja Fonck are the founders and leaders of Zen Centrum Den Bosch.

Henk Goossens  is the Zen teacher. He has been practising Zen meditation in his work and daily life since 1976.

www.zendenbosch.nl

Views: 176

Replies to This Discussion

In het weekend van 16 en 17 januari was David uitgenodigd voor een verdiepings weekend in Zen Centrum Den Bosch. Het was een prachtig weekend.

Dit is wat Henk Goosens heeft geschreven op de facebook paginavan Zen Centrum Den Bosch:

In the weekend from 16 and 17 januari David was invited for a deepening weekend in Zen Centrum Den Bosch. It was a beautiful weekend. This is what Henk Goossens wrote on the facebook page of Zen Centrum Den Bosch:

Flowers in the Sky.


We kijken terug op een inspirerend verdiepingsweekend met David Brazier. Auteur van 10 boeken over Zen en Boeddhisme. David bleek een begenadigd verteller te zijn met een enorme kennis en wijsheid. Er was veel ruimte voor vragen. Verdieping van theorie en praktijk, stilte, aandacht voor elkaar en humor waren kernwoorden van dit weekend. Omringd door vele blokjes zazen, hebben we ons verdiept in het eerste boek van David: Zentherapie èn zijn laatste boek: Buddhism is a Religion. In dit kort geleden verschenen boek verwijst David veelvuldig naar het werk van Dogen: de Shobogenzo. Naast een grote ervaring met Zen heeft David zich ook verdiept in het Boeddhisme (Amida). Vanuit die traditie hebben wij kennis mogen maken met het chanten van Quan-Yin mantra’s. Voor velen een nieuwe en bijzondere ervaring. In de grote groep waren er deelnemers van verschillende sangha’s. Een vriendschappelijke en hartverwarmende ontmoeting.”

Flowers in the Sky

We are looking back to a inspiring weekend with David Barzier. author of 10 books about Zen, Buddhism and other similar subjects. David is a gifted speaker with a tremendous knowledge and wisdom. There was a lot of space for questions, deepening of theory, practice, silence, sensitive attention to one another and humour. Grounded in frequent periods of Zazen, we have “deepened” our understanding, especially of David's early book Zen Therapy and his most recent, Buddhism is a Religion. In this latest book David refer often to the work of Dogen Zenji: The Shobogenzo and we were able to examine some of these teachings. Besides having extensive experience with Zen David has also studied Pureland Buddhism. From this tradition we had the chance to experience chanting, invoking Quan Shi Yin and Amida Buddha. For most of us this was a new and special experience. In addition to Matta Sangha members, we had several visitors from other sanghas. It was a cordial and heart warming meeting.”

RSS

ITZI Conference 2019

PODCASTS

In 2020 I sent out 108 5 minute podcasts .  These have all been transcribed and the transcriptions have been translated into several European languages.  This series is indexed at Podcast Index

A new series of "Global Sanha Podcasts" has now started and transcripts and translations can be accesses via the Global Sangha Index.

If you want to hear the podcasts message me.

Blog Posts

Winter Beauty

Posted by Tineke Osterloh on January 12, 2021 at 14:43 0 Comments

Thatcher Park

Posted by Robert Joshin Althouse on January 11, 2021 at 1:40 0 Comments

Morton Arboretum

Posted by Robert Joshin Althouse on January 5, 2021 at 16:25 0 Comments

© 2021   Created by David Brazier.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service