Gehoorzaamheid

Vraag: Wat zei de Boeddha over gehoorzaamheid?

Kort antwoord: Heb aandacht voor de Dharma

Langer antwoord: De definitie van een christelijke monnik is een persoon die een leven leidt van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Armoede en kuisheid zijn ook in het boeddhisme belangrijke waarden, maar hoe zit het met gehoorzaamheid? Het woord gehoorzaamheid is nauw verwant aan een woord voor luisteren - aandacht hebben voor wat u verteld wordt en het uitdragen ervan. Een discipel van Boeddha wordt een shravaka genoemd, wat letterlijk een toehoorder betekent. De basistaak van een boeddhist is om aandacht te schenken aan de Dharma en deze in praktijk te brengen. Ik herinner me dat ik met iemand over zijn leraar sprak en deze persoon zei: "Rimpoche zei me nooit om gelijk wat te doen, maar van tijd tot tijd zei hij: "Zou je dit en dat willen doen ?". Als je zei "Oké, ik zal het doen", dan raakte je steeds meer en dieper betrokken. Zo niet, dan niet". Ik denk dat dit een goed voorbeeld is van de zaak. Als leraar doe ik soms suggesties. Ik vind het niet erg dat mensen ze oppakken of niet, maar als ze dat wel doen dan raken ze er dieper bij betrokken en als ze dat niet doen, dan duurt het langer. In het boeddhisme is het geen kwestie van zich overgeven. Je blijft verantwoordelijk voor je leven en je verantwoordelijkheidsgevoel wordt groter. De leraar geeft je geleidelijk aan meer. De leraar kan iets doen en de goede leerling ziet en helpt. De persoon die in zichzelf verstrikt is, merkt er niets van en is te druk bezig om in ieder geval veel te kunnen doen. Die persoon heeft meer tijd nodig. In het echte boeddhisme is er dus geen straf behalve het verzamelen van de natuurlijke gevolgen van het eigen handelen. In een boeddhistische gemeenschap is de leraar als de Bijenkoningin. De Bijenkoningin geeft geen instructies, maar alle andere bijen zijn toegewijd, de Meester is gewoon een ander mens die in de gemeenschap leeft, maar in een andere zeer belangrijke zin is de gemeenschap eenvoudigweg de mensen die willen helpen, van die leraar willen leren, hem willen steunen en die bij hem willen zijn.

You need to be a member of David Brazier at La Ville au Roi (Eleusis) to add comments!

Join David Brazier at La Ville au Roi (Eleusis)

Email me when people reply –