Vraag: Als student van Vow 22 (het Amida School trainingsprogramma) ​​heb ik de opdracht gekregen om naar de Trikaya te kijken en enkele opmerkingen te maken. Ik onderzoek het antwoord maar vind veel verschillende versies.

Zou je me je interpretatie van de Trikaya kunnen geven en wat elk voor jou betekent?

Kort antwoord: Nirmanakaya - de Boeddha verschijnt in de wereld; Sambhogakaya = de Boeddha verschijnt in spirituele vorm; Dharmakaya = de ultieme aard van Boeddha

Langer antwoord: het spirituele leven is gebaseerd op onze ervaring via de zintuigen en via de intuïtie. We ontmoeten leraren die handelen in de feitelijke wereld; we hebben spirituele ervaringen, vaak als gevolg van dergelijke ontmoetingen; en we hebben onvermijdelijk een intuïtie van iets aan de andere zijde - het ultieme, oneindige, onvoorwaardelijke - dat Boeddha soms het Ongeborene noemt, soms het Onsterfelijke. Dit is metafysica, maar het is heel praktisch omdat het onze ervaring duidt. Ervaring gaat verder dan het louter empirische. Onze ervaring van de voorbijgaande wereld genereert onvermijdelijk onze intuïtie van wat niet vergankelijk is - nirvana. We merken echter dat we vastzitten in samsara. Het spirituele leven ontstaat werkelijk in de spanning tussen de twee - de ruimte van spiritualiteit - de sambhogakaya. Dit is het rijk van visioenen, dromen en diep ontwaken. Amida Buddha is sambhogakaya.

Er is enige overeenkomst tussen trikaya en de christelijke drie-eenheid. God de Vader (Dharmakaya) gaat ons verstand te boven. God de Zoon (Nirmanakaya) verschijnt in de wereld, onderwijst, relateert en engageert zich  met het menselijk leven in de materiële wereld. De Heilige Geest (sambhogakaya) daalt aldus neer op mensen met geloof en stelt hen in staat om in apostolische zending verder te gaan. Dit lijkt erg op het boeddhistische principe.

Degenen die veronderstellen meer te weten dan wat kan geweten zijn over het absolute zijn dogmatici. Degenen die het absolute willen ontkennen zijn sceptici. Boeddhisme is een middenweg. Dogmatici noch sceptici kunnen een echt geestelijk leven ervaren. De sambhogakaya is voor hen ontoegankelijk vanwege enerzijds starheid van vooroordelen en anderzijds negativiteit van het geloof.

In Oost-Azië draait het boeddhisme om sambhogakaya, niet alleen in Zuiverland maar in het algemeen in de belangrijkste scholen. In het Westen is er zoveel nadruk gelegd op de historiciteit van Shakyamuni dat veel beoefenaars het contact met het spirituele niveau hebben verloren en het boeddhisme tot een technische praktijk hebben gemaakt (wat de nadruk meer legt op conformiteit dan op ontdekking, doctrine in plaats van wijsheid). Boeddhisme heeft technieken en moraal, maar ze zijn niet de kern van de Dharma.

Views: 34

Events

ITZI Conference 2019

Subscribe to ITZI Conference Newsletter

* indicates required

Blog Posts

Transmutation

Posted by Dayamay Dunsby on November 29, 2020 at 11:30 0 Comments

It struck me, while watching the steam rise off my pan of hot water earlier, that the universe, in physical terms, behaves in the same way today as it did 4 billion years ago. Before life even existed in any conscious form. When the earth was busy shaping itself from its own internal pressures. Spewing out toxins and branding itself with molten rock. Change comes from within, and is nurtured from external sources...  

Early this morning I picked up a…

Continue

Perspective

Posted by Tineke Osterloh on November 26, 2020 at 20:30 0 Comments

© 2020   Created by David Brazier.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service