Wat is boeddhisme?

Vraag: Wat is boeddhisme en waarom zou men ervoor kiezen om boeddhist te zijn?

Kort antwoord: dit is een van de beste engagementen die je in dit leven kunt aangaan.

Langer antwoord: Boeddhisme is een spirituele traditie die z’n oorsprong heeft in de leringen van de wijze Shakyamuni Gotama die 2500 jaar geleden in India leefde. Hij zei desalniettemin dat de wijsheid die hij verspreidde niet met hemzelf begon. Hij is “ontwaakt” voor deze wijsheid en hij nodigt ons uit hetzelfde te doen door te vertrouwen op deze eeuwige wijsheid. Het boeddhisme is daarom een ​​soort verlichting. Om een ​​boeddhist te zijn, moet je vertrouwen hebben in zo'n ontwaken, maar in werkelijkheid ontwaak je tot een leven in geloof.

Bekijk dit eens op een andere manier. De ziekte van deze tijd is een overschatting van het zelf. We doen allemaal alsof we veel belangrijker zijn dan wat objectief het geval is. Dit geldt voor éénieder, ongeacht of je jezelf als slachtoffer beschouwt dan wel of je zelfverzekerd en assertief bent. Alles wat we zien, horen, op welke manier dan ook tegenkomen, verdraaien we via het grote belang dat we aan het zelf geven. De Boeddhistische Verlichting bestaat dus vooral in het verlaten van het zelf en wat ermee verbonden is, namelijk grijpen, gehechtheid, behoefte, verborgen agenda’s en manipulatie. Maar als we dit ernstig nemen, waar gaan we dan verder ons leven verder op bouwen? Over het algemeen gebruiken mensen de eisen van het ego als hun kompas. Als je daarmee stopt, kom je in een heel open veld van mogelijkheden. Om dit te doen is veel vertrouwen vereist.

Eigenlijk moeten we het geloof in het ego vervangen door iets anders. En in het Boeddhisme wordt het vervangen door "toevlucht nemen tot de Boeddha, de Dharma en de Sangha". De rest van het boeddhisme is eigenlijk alleen maar een kwestie van onderzoeken en verder uitpakken wat dit betekent. Wat is de Boeddha? Wat is de Dharma? Wat is de Sangha? Wat betekent het om daarop te vertrouwen? Wat voor soort gedrag, gedachte, visie, concepten, inspanning, beeld heeft dat tot gevolg? Boeddhisme is een religie, wat betekent dat het vele dimensies heeft: persoonlijk, cultureel, spiritueel, artistiek, etc. Het heeft hele beschavingen voortgebracht. Het kan niet tot een eenvoudige techniek of een idee worden teruggebracht. Eigenlijk gaat het hier ook over weerstand tegen dit type van zeer algemeen reductionisme in onze moderne cultuur. Boeddhisme is niet alleen maar een "toevoeging". Het veronderstelt een verandering in het fundamentele paradigma dat onze levens regeert.

Ik werd een boeddhist omdat ik spirituele ervaringen had en op zoek was naar een verklaring. In deze context heeft het boeddhisme betekenis gegeven aan dingen die anders moeilijk te begrijpen zijn. Het Boeddhisme bood me ook een filosofie van vrede, zowel voor mezelf als voor de wereld. De wereld heeft een benadering nodig die spirituele diepte geeft aan het leven en vrede verspreidt. Boeddhisme leert vrijgevigheid, dankbaarheid, energie en geduld, evenals een wijsheid die ons steeds verder en verder weg brengt van onze huidige zekerheden. Ik ben al een halve eeuw verbonden met het Boeddhisme en het is nog steeds een uitdaging voor mij. Ik ben een vrije denker en het Boeddhisme moedigt me aan verder te onderzoeken. Het biedt me handige hulpmiddelen om de spirituele wereld te verkennen, zonder mezelf in een keurslijf te laten opsluiten.

Als Zuiverland boeddhist hebben we in de Grote Zuiverland sutra een perspectief dat op grote schaal zin geeft aan het leven, een manifest voor een meer perfecte wereld voor nu en voor later en een eenvoudige beoefening voor éénieder als middel tot spirituele ontwikkeling en verkenning, een geschikt middel voor de gewone mens, zelfs meer nog dan voor de heilige of de held. Ik ken geen beter voertuig.

“Questions in the sand” pagina 1 tot 3, vertaald door Vajrapala

You need to be a member of David Brazier at La Ville au Roi (Eleusis) to add comments!

Join David Brazier at La Ville au Roi (Eleusis)

Email me when people reply –