We dragen tegenwoordig allemaal een masker om ons en anderen te beschermen tegen de overdracht van het virus. In deze podcast wil ik het hebben over psychologische maskers.

We zullen het er wellicht over eens zijn dat we vaak een psychologisch masker opzetten om te kunnen voldoen aan de eisen van deze of gene sociale situatie. Als men ervan uitgaat dat een persoon een waar zelf heeft, dan zou men snel tot de conclusie kunnen komen dat het ideaal zou zijn als mensen hun maskers zouden afzetten en zich precies zouden tonen 'zoals ze werkelijk zijn'. Psychotherapie en spirituele praktijk kunnen dan gezien worden als wegen om tot zo'n volledige zelfonthulling, ware zelfexpressie, enzovoort te komen.

Maar voordat we tot een dergelijke conclusie overgaan, kunnen we even stilstaan bij enkele observaties. Soms kan het dragen van een masker als bevrijdend worden ervaren. Het dragen van een masker stelde Juliet in staat Romeo te ontmoeten, terwijl dat anders niet toegestaan zou zijn geweest. Soms stelt het dragen van een masker iemand in staat een taak uit te voeren.

Ook al woon ik alleen, toch is mijn zelfgevoel niet hetzelfde als ik aan het tuinieren ben of brandhout aan het zagen ben, of als ik aan het schrijven ben of een podcast aan het maken ben.

In het boeddhisme wordt de vraag opgeworpen of het idee van een " waar zelf " wel enige grond heeft. Het boeddhistische ideaal is niet dat men alsmaar bezig is met zichzelf.

 

In hoofdstuk 3 van zijn beroemde werk zegt Shantideva:

Moge ik een beschermer zijn voor hen die geen beschermer hebben;

Moge ik een gids zijn voor hen die op de weg reizen;

Voor hen die het water willen oversteken, wil ik een boot zijn of een vlot of een brug;

Moge ik een eiland zijn voor hen die verlangen naar land,

Een lamp voor hen die verlangen naar licht.

Voor allen die een rustplaats nodig hebben, wil ik een bed zijn;

Voor hen die een dienaar nodig hebben, wil ik de slaaf zijn.

 

Men zou dit kunnen lezen alsof er wordt gezegd: "Moge ik het masker opzetten dat nodig is om de klus te klaren" - en hier is de klus het redden van alle levende wezens.

Wanneer we in deze tijden van coronavirus een masker dragen, is het doel meer in het belang van anderen dan van onszelf. De primaire functie van het masker is te voorkomen dat het virus dat zich in jezelf bevindt, zich verspreidt naar anderen. Dit is zeker een goede metafoor voor de primaire boeddhistische deugd van zelfbeheersing.

We dragen allemaal het virus van hebzucht, haat en waanideeën bij ons, en onze eerste taak is een spiritueel masker op te zetten om de verspreiding te beperken. Dit masker is vaak genoeg eenvoudige zelfbeheersing.

Aan het begin van de Dhammapada beveelt Boeddha aan geen hebzucht, geen haat, geen verwarring te hebben. Met andere woorden: terughoudendheid. Het creëren van een barrière die de verspreiding van onze eigen infectie belemmert, kan de allerbelangrijkste eerste stap zijn.

Als we zeggen ontelbaar zijn de levende wezens. Ik beloof ze allemaal te bevrijden, moeten we misschien verduidelijken door te zeggen dat ik beloof ze allemaal van mijzelf te redden. Ik zweer hen te redden van de besmetting die ik tot nu toe wijd en zijd heb verspreid.

Het pad begint met berouw.

Is het ooit veilig om zijn masker af te zetten? Misschien heeft men gewoon een ander masker nodig voor verschillende situaties. In deze tijd van het coronavirus leren wij een masker te dragen en een zekere afstand te bewaren om anderen te beschermen. Deze les kan zich ook uitstrekken tot ons geestelijk leven.

Er zijn vele soorten maskers, elk heeft zijn waarde en nut. Elk filtert een andere ziekte, een ander virus, zo u wilt. Veel praktijken van het boeddhisme kunnen beschouwd worden als verschillende maskers die verschillende soorten waan filteren. Sommige filteren trots, andere zelfgenoegzaamheid, weer andere vijandigheid, weer andere cynisme, weer andere wrok. Afhankelijk van de infectie kan men een passend masker nodig hebben.

Voor degenen die de pech hebben door al deze kwalen tegelijk getroffen te worden, is de enige toevlucht, het enige masker dat werkt, de nembutsu. Dit is het masker dat alle verschillende spirituele virussen filtert, allemaal tegelijk.

Namo Amida Bu                                       Dank u zeer.

Dharmavidya                                            David

 

Geplaatst door Tineke Osterloh op 14 juli 2020 en vertaald in het Nederlands door Vajrapala

You need to be a member of David Brazier at La Ville au Roi (Eleusis) to add comments!

Join David Brazier at La Ville au Roi (Eleusis)

Email me when people reply –