In augustus zal er een online ceremonie zijn voor toelating tot de Amida Shu en Orde.  Dit zal ook een moment zijn waarop iedereen die nog geen toevlucht heeft genomen maar dit wenst te doen, en ook iedereen die in het verleden toevlucht heeft genomen en dit wenst te herbevestigen, dit ook kan doen.  De datum wordt binnenkort bekendgemaakt.

Ik neem toevlucht tot Amida, het onbelemmerde licht;

Ik neem toevlucht tot de Boeddha, degene die mij de weg wijst in dit leven;

Ik neem toevlucht tot de Dharma, de weg van begrip en liefde;

Ik neem toevlucht tot de Sangha, de gemeenschap die leeft in geloof en harmonie;

Ik neem toevlucht tot het Zuiverland, het volmaakte veld van verdienste

 

Hier is de laatste podcast:

We nemen onze toevlucht in Amida. Wat er ook gebeurt: Namo Amida Bu.

We nemen onze toevlucht tot de Boeddha, Shakyamuni Boeddha in het bijzonder, wiens leringen de basis vormen voor onze filosofie en onze manier van leven, onze inspiratie. Het leven van Shakyamuni Boeddha, een voorbeeldig leven. Je kunt altijd denken: Wat zou Shakyamuni doen in deze situatie? Wat zou hij zeggen?

We nemen onze toevlucht tot de Dharma, de leer die Shakyamuni en alle andere Boeddha's verkondigen. Het onderricht in de wereld en vooral in de geest van dat onderricht. Dus zelfs als je een situatie tegenkomt die 2500 jaar geleden nog niet bestond, weet je nog steeds hoe je daarop moet reageren omdat de Dharma in je bloed zit, de Dharma zit in je botten. Dat is wat het betekent om toevlucht te nemen tot de Dharma.

We nemen onze toevlucht in de Sangha. Amida Shu is een Sangha. Dit betekent, dat het een gemeenschap is van mensen, die toegewijd zijn om elkaars beoefening op de lange termijn te ondersteunen. Dit betekent niet, wanneer je zegt ‘hun beoefening te steunen’, dat je mensen een dogma oplegt of iets dergelijks - het is niet dat soort keurslijf. Het is een menselijke relatie waarin je reageert als, wat we in het boeddhisme zeggen, kalyanamitra - als bekwame vrienden. Elke persoon in de Sangha zal de ups en downs van zijn leven doormaken: de ene keer zal hij alleen zijn - de andere keer zal hij in een groep zijn, de ene keer zal hij getrouwd zijn - de andere keer niet, soms zal hij kinderen hebben - soms zal hij geen kinderen hebben, soms zullen er tragische dingen gebeuren - soms zullen er prachtige dingen gebeuren. Door al deze wisselvalligheden van het leven heen zijn we broeders en zusters van elkaar in de Dharma, in de geest van de Dharma die is voortgekomen uit het voorbeeld van Shakyamuni, die werd geïnspireerd door alle Boeddha's van alle tijden, die in onze ogen worden vertegenwoordigd door Amitabha, de Boeddha van Al-Acceptatie, de Boeddha van Oneindig Licht, de Boeddha van Onbegrensde Levensduur. Dus, onbeperkte levensduur: Amitabha is er, zal er altijd zijn. Dus, de Sangha is een groep mensen, die een toevlucht hebben die er altijd zal zijn, een toevlucht die betrouwbaar is gedurende het hele leven, wat er ook gebeurt: revolutie, politieke ineenstorting, economische moeilijkheden, virusplaag, wat er ook langskomt, er is een bron van steun, van hulp, van weerbaarheid om je er doorheen te dragen.

Tenslotte nemen we onze toevlucht in het Zuiverland. Dus, net zoals u de Boeddha in het verleden hebt om u te steunen, hebt u het vooruitzicht van het Zuiverland in de toekomst, of misschien, in sommige gevallen, hebt u zelfs de herinnering in het Zuiverland geweest te zijn vóór dit leven.

Dit zijn de Vijf Toevluchten die we in Amida Shu nemen. Dus, dit zijn de Vijf Toevluchten die we nemen om overgangen te markeren, zoals lid worden van de Amida Shu. Mensen worden uitgenodigd om lid te worden van de Sangha, en als de nembutsu hun belangrijkste praktijk is en als zij hun toevlucht nemen tot Amida, de Boeddha, de Dharma, de Sangha en het Zuiverland, en zij doen dit in een formele ceremonie, dan worden zij lid van de Amida Shu. En zij zijn dan toegewijd aan deze Sangha, aan de geest van het elkaar steunen op de lange termijn in ons spirituele leven, door alle wisselvalligheden heen.

Dit is onze benadering; dit is wat wij onder elkaar hebben georganiseerd als onze benadering van het spirituele leven.

 

Namo Amida Bu                           Hartelijk dank

Dharmavidya                                David

 

Geplaatst door Tineke Osterloh op 6 augustus 2020 en vertaald in het Nederlands door Vajrapala

You need to be a member of David Brazier at La Ville au Roi (Eleusis) to add comments!

Join David Brazier at La Ville au Roi (Eleusis)

Email me when people reply –