Ik besteed veel van mijn tijd aan het werken in mijn tuin. Een deel daarvan is praktisch in de zin dat het te maken heeft met het verbouwen van voedsel, maar een groot deel ervan gaat over het creëren van een ruimte die mooi, vredig en gastvrij is, een plek waar mensen zich op hun gemak kunnen voelen.

Hoewel het resultaat iets is dat intrinsiek zacht is, is de taak om het te produceren vaak vrij zwaar werk. Men moet met stenen en aarde werken en hoeveelheden materiaal van de ene plaats naar de andere verplaatsen, muren bouwen, plaatsen aanleggen waar planten kunnen groeien. Het globale effect: het creëren van harmonie en een plaats die invloed heeft op de mensen - hun hart tot rust brengt.

Er was een Chinese dichter, Bai Li Tian genaamd, die ook een fervent tuinier was. Bai Li Tian hield ervan water in zijn tuin te hebben, een vijver met bamboe eromheen, waardoor een heel mooie omgeving ontstond. Hij schreef een gedicht:

   Bamboe is mijn vriend

   Omdat zijn hart open is.

   Water is mijn leraar

   Omdat zijn natuur puur is.

 

Het is maar een klein gedichtje, maar het geeft de geest van verrukking weer.

In het Zuiverland Boeddhisme hebben we altijd het Zuiverland in gedachten. We zijn ons bewust van het Zuiverland. Dit is één van onze Vijf Toevluchten. Als u gelooft in het boeddhisme, dan bent u al een "lid", zo u wilt, van het Zuiverland - alsof u uw paspoort hebt, of uw ticket. Misschien bent u er nog niet, maar u vertrouwt erop dat het op u ligt te wachten.

Wanneer je dit gevoel hebt dat je erbij hoort, dan wil je van de omgeving om je heen iets maken dat die geest weerspiegelt, dat die sfeer nabootst van dat land waar iedereen vlug zal ontwaken.

We leven in een wereld van omstandigheden en dus moeten we met die omstandigheden werken. We werken met die omstandigheden op zo'n manier dat we de omstandigheden creëren die een goede gemoedstoestand en een vredig hart teweegbrengen voor degene die komt om ervan te genieten.

In mijn tuin heb ik een aantal plaatsen gecreëerd waar mensen kunnen zitten en lezen of waar ze samen kunnen zijn en praten met enige privacy en een gevoel van bescherming. Het kan hier erg warm zijn, dus de tuin heeft plekken waar schaduw is.

Om dit soort dingen te doen, moet je samenwerken met de natuurlijke elementen. Om schaduw te hebben, moet je aan de bomen denken. Om een mooie omgeving te hebben, moet je nadenken over de bloemen en de planten die je wilt laten groeien, waar je open plekken wilt maken en waar je afgelegen plekken wilt maken.

Dit betekent dat je, ook al werk je als een arbeider, terwijl je kruiwagens vol stenen verplaatst, toch in je hart de gedachte hebt aan de mens die de vruchten van deze arbeid zal komen plukken.

Op deze manier worden zelfs de meest alledaagse dingen een nembutsu, omdat men de Boeddha, de Dharma en de Sangha in gedachten heeft terwijl men dit doet, en men schept het Land van Harmonie en het Licht van Amida schijnt.

Nu ga ik terug naar mijn tuin.

Hartelijk dank                                 Namo Amida Bu

Dharmavidya                                  David                                              

Geplaatst door Tineke Osterloh op 5 augustus 2020 en vertaald in het Nederlands door Vajrapala

You need to be a member of David Brazier at La Ville au Roi (Eleusis) to add comments!

Join David Brazier at La Ville au Roi (Eleusis)

Email me when people reply –