Graag wil ik de volgende woorden met jullie delen:
"Zelfs een gelukkig leven kan niet zonder een mate van duisternis zijn, en het woord 'gelukkig' zou zijn betekenis verliezen, als het niet in evenwicht werd gehouden door droefheid. Het is veel beter om de dingen te nemen zoals ze komen - met geduld en gelijkmoedigheid."
Dit is een citaat van Carl Gustav Jung, de beroemde psycholoog. Vandaag is het 26 juli en dat is de geboortedag van Jung. Jung werd geboren in 1875.
We hebben veel aan Jung te danken. Hij bedacht een aantal woorden en begrippen die nu algemeen gebruikt worden, zelfs deel uitmaken van het gewone spraakgebruik. Hij begon zijn werk met het bestuderen van associaties van gedachten. Associatie van gedachten is ook één van de categorieën van conditionering van de geest in de Boeddhistische Abhidharma.
Jung bedacht het idee van complexen, gebouwd op deze basis. Hij zag hoe wij gedachten associëren op wat irrationele manieren lijken, maar deze irrationele manieren zijn gebaseerd op de complexen in onze geest.
Door deze dingen te bestuderen kwam hij tot het idee van archetypen, het collectief onbewuste en de manier waarop dromen dat onbewuste proces weerspiegelen en dan tot uitdrukking komen in mythen en verhalen en in ons eigen gedrag.
Dit bracht hem ertoe na te denken over psychologische types - verschillende mensen, verschillende stijlen - en hij bedacht de termen introvert en extravert die we tegenwoordig allemaal als onderdeel van het taalgebruik gebruiken.
En hij zei veel over wat hij noemde de persona en de schaduw. De persona is de presentatie die je aan de wereld geeft: je zet een gezicht op, je overdrijft de sociaal aanvaardbare goede aspecten van jezelf, en je verbergt, minimaliseert, vermomt die aspecten die je belachelijk zouden kunnen maken of je zouden kunnen onderscheiden van andere leden van je groep of de samenleving. Maar de dingen die je verbergt, de dingen die je onderdrukt enzovoort, de schaduw, blijven niettemin van invloed en blijven je gedrag beïnvloeden. Dit beïnvloedt je relaties en Jung had veel goede ideeën over relaties en hoe ze werken, en over het evenwicht binnen de persoonlijkheid.
Daardoor kwam hij op het idee van de midlifecrisis, waarvan we misschien denken dat het gewoon wat jargon is, maar eigenlijk is het een term van Jung, gebaseerd op het idee dat, als we een visie van onszelf projecteren, we uiteindelijk op een punt in ons leven komen waar we ons realiseren dat we niet eeuwig hebben en als er delen van onszelf zijn die niet tot uitdrukking komen, niet volledig ontwikkeld zijn, dan moeten die vroeg of laat aan hun trekken komen en dat brengt dan een crisis teweeg.
Nu, veel van deze ideeën komen overeen met de boeddhistische psychologie. De notie dat de persona die we projecteren, onze gehechtheid aan onszelf zou je in meer boeddhistische termen kunnen zeggen, de oorzaak is van onze irrationaliteit en de begoochelde kant van onze natuur - dit staat heel dicht bij het boeddhistische denken.
Maar een ander ding dat Jung ons gaf was dat hij ook een positieve evaluatie gaf van de onbewuste kant. Hij zag het onbewuste niet als volledig negatief. Veel positieve, goede dingen gebeuren op onbewuste manieren.
Ik begon met een beroemd citaat van Jung, ik kan eindigen met een ander. Jung zei:
"Toon me een gezond persoon, en ik zal hem voor je genezen."
Dit was een manier om aan te geven dat het niet altijd zo'n goed idee is om alleen maar ultra gezond, ultra rationeel te zijn. Er zijn andere dingen aan de hand, andere processen die belangrijk zijn voor het menselijk leven, geestelijke gezondheid en groei.
Dus dat is het voor vandaag: de verjaardag van Jung.
Hartelijk dank
Namo Amida Bu
Dharmavidya
David

Geplaatst door Tineke Osterloh op 27 juli 2020 en vertaald in het Nederlands door Vajrapala

You need to be a member of David Brazier at La Ville au Roi (Eleusis) to add comments!

Join David Brazier at La Ville au Roi (Eleusis)

Email me when people reply –